Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix

ORG Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix

Els parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, situats entre el massís del Garraf i el Penedès, de naturalesa càrstica els primers i al·luvial el darrer, tanquen pel sud la serralada Litoral Catalana

Member since September 2020

Premium Member