Centre Excursionista de Terrassa

ORG Centre Excursionista de Terrassa

El Centre Excursionista és una entitat que aglutina, des de fa més d’un segle, muntanyencs i persones interessades en el coneixement del patrimoni natural i cultural.

Com a club esportiu de muntanya, afavoreix la pràctica de l’excursionisme, l’escalada, l’esquí, l’espeleologia, les ascensions d’alta muntanya, la pràctica de BTT, l’ús de GPS i la fotografia de muntanya. Com a entitat naturalista, des del Centre s’impulsen l’estudi i la divulgació del patrimoni natural, el coneixement de les nostres plantes, els nostres animals i la nostra geologia i es tiren endavant campanyes de sensibilització envers temes concrets.

El Centre Excursionista de Terrassa va ser fundat el dia 10 de setembre de l’any 1910. Segons consta en els seus estatuts, és una entitat l’objectiu primordial de la qual és la pràctica de l’excursionisme i l’alpinisme per les contrades de dins i fora del nostre país, amb inclusió de les noves i actuals disciplines esportives de muntanya. També el foment d’activitats de tota mena, per tal de conèixer, estudiar, conservar i apreciar tot allò de notable que ens ofereix la natura, la història, les tradicions, els costums, la llengua, la literatura, l’art, la ciència i la cultura en general.

L’entitat proclama la pertinença de l’home a la natura, de la qual considera que en forma part indestriable i fracció conscient. Per tant es manifesta èticament responsable de mantenir aquest concepte en totes les seves opcions ecològiques, en llurs actes, i en les diferents i variades manifestacions en les quals, el col·lectiu cregui oportú d’opinar.

Els socis del Centre poden participar del programa mensual d’actes culturals i diferents activitats esportives, organitzades per les seccions o la pròpia entitat. Els socis reben cada dos mesos el Butlletí amb les activitats i informació necessària sobre l’entitat i també se’ls envia la publicació Arxiu, editada anualment, la qual es nodreix del recull aportat pels associats, d’experiències viscudes en les seves excursions, ascensions o qualsevol altra vivència.

El Centre Excursionista de Terrassa és un punt de trobada on compartir experiències, on els que comencen poden aprendre de qui ja en sap i qui ja en sap pot ajudar qui comença.

Member since January 2017

Premium Member