Fitor

Fitor

Una imatge val més que 1.000 paraules. Heus ací rutes captades amb el meu GPS perquè gaudir de la natura fent esport, sigui sempre un equilibri perfecte. Salutacions ¡¡

AVIS IMPORTANT !!! Qualsevol que faci ús i seguiment total o parcial d’aquests tracks i de la seva informació, assumeix la plena responsabilitat davant els riscos propis de la pràctica de l’activitat, ja que aquesta informació té únicament caràcter orientatiu i és mera referència personal. Salut ¡

Member since  September 2007