garrigacom

garrigacom

En el Mapa de mi perfil podeís ver las rutas que he subido con los siguientes conceptos:
ARBOLES. Los Gigantes del bosque 29 Rutas.
CIRCULAR PUEBLOS DE GIRONA 80 Rutas.
ERMITES (00) Ermitas de la provincia de Girona 29 Rutas.
Pobles de la Provincia de Girona 66 Rutas.
RESTAURANTES 54 Rutas.
RIOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA 24 Rutas
TORRES DE DEFENSA 44 Rutas.
A partir del 12 de Enero de 2.024, he tenido que dejar la bicicleta, después de una operación de hernia fiscal.
LA TRADUCCION AL CATALAN ES DEL TRADUCTOR DE GOOGLE
Al Mapa del meu perfil podeu veure les rutes que he pujat amb els conceptes següents:
ARBRES. Els Gegants del bosc 29 Rutes.
CIRCULAR POBLES DE GIRONA 80 Rutes.
ERMITS (00) Ermites de la província de Girona 29 Rutes.
Pobles de la Província de Girona 66 Rutes.
RESTAURANTS 54 Rutes.
RIUS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 24 Rutes
TORRES DE DEFENSA 44 Rutes.
A partir del 12 de gener del 2.024, he hagut de deixar la bicicleta, després d'una operació d'hèrnia fiscal.

Member since  December 2012