Centre Excursionista de Catalunya (CEC)

ORG Centre Excursionista de Catalunya (CEC)

El Centre Excursionista de Catalunya és una associació esportiva i cultural, declarada entitat d’utilitat pública. És una institució capdavantera del món de la muntanya, arrelada a la societat civil i eix vertebrador de l’excursionisme en les seves diferents manifestacions des de l’any 1876.

Té per objectiu l’acostament al medi natural i cultural de tota la ciutadania, fet que inclou tota mena d’activitats a la muntanya o que s’hi relacionin, per poder conèixer i estudiar tot el que la natura ofereix de notable així com les tradicions, els costums, la llengua i l’art en totes les seves manifestacions.

El Centre Excursionista de Catalunya ha estat tradicionalment una entitat profundament arrelada a la societat civil catalana, esdevenint en molts moments clau en la conservació i recuperació de la llengua, la cultura i en el coneixement del país.

Avui en dia el Centre Excursionista de Catalunya està al servei de la societat i la cultura catalana a través de tres eixos vertebradors:

- La cohesió de país a partir de la seva descoberta.

- La inclusió social de col·lectius de risc a través del gaudi de la natura.

- Facilitar a tota la ciutadania l’accés a la natura de manera ordenada i sostenible.

Member since January 2021

Premium Member