stergios zarogiannis

stergios zarogiannis

"Άρθρο 1 της Διακήρυξης του Τυρόλου για την Ατομική Ευθύνη:
Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημα τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή µε δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλειά τους. Οι ενέργειες των ατόµων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον".
Οι καταγεγραμμένες διαδρομές, τα σημεία (Waypoints) και οι χάρτες που περιέχονται σε αυτή την σελίδα, ενδέχεται να έχουν μικρή απόκλιση από τη πραγματικότητα, λόγω κακής λήψης του σήματος στο GPS, άλλων αστάθμητων παραγόντων και από τα σφάλματα που υπεισέρχονται στις μετρήσεις (κλίμακας χάρτη, κ.λ.π.) εξαιτίας των οποίων δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα λάθους. Επίσης η διάρκεια της πορείας διαφοροποιείται ανάλογα με την μέση ταχύτητα της ομάδας.
Επομένως τα στοιχεία δεν είναι απόλυτα ασφαλή για να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν έχουν την σχετική ορειβατική εμπειρία και εκπαίδευση καθώς και την απαραίτητη φυσική κατάσταση που απαιτεί μια ορειβατική διαδρομή.

Member since  November 2020