Τριανταφυλλίδης Δημοσθένης

Τριανταφυλλίδης Δημοσθένης

Οι πορείες που έχουν αποτυπωθεί σίγουρα δεν είναι ο πιο ασφαλές τρόπος για να κινηθεί ένας αρχάριος
Πυξίδα , χάρτης και σηματοδοτημένα μονοπάτια είναι περισσότερο ασφαλές για τους πεζοπόρους
Λόγω απόκλισης του gps υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ( έστω μικρές ) από την πραγματικότητα, που έχουν να κάνουν με το υψόμετρο και τις
Μεγάλη προσοχή και πολύ καλή προετοιμασία και μελέτη , ειδικά όταν πρόκειται να κινηθούμε σε μη σηματοδοτημένα μονοπάτια
Ο βαθμός δυσκολίας είναι υποκειμενικός και έχει να κάνει με πολλά πράγματα και πολλές συνθήκες
Όσο αφορά των θέμα της ύπαρξης νερού πόσιμου σε μια διαδρομή αυτό είναι κάτι που αλλάζει και δεν είναι μόνιμο
Καλές διαδρομές με ασφάλεια πάντα

Member since  November 2019