Anella Verda Manresa

ORG Anella Verda Manresa

Volem preservar, potenciar i difondre, des d'un vessant participativa i activa, els valors patrimonials, paisatgístics, ambientals i socials del rodal de Manresa, entès com un espai més de la ciutat, que permeti posar en valor els espais lliures que envolten la nostra població i que ens permeti créixer i desenvolupar-nos de forma sostenible i equilibrada

Member since August 2016

Premium Member