Paratge natural d'interès nacional de Poblet

ORG Paratge natural d'interès nacional de Poblet

L'any 1984 es declara Paratge Natural d'Interès Nacional (Llei 22/1984, de 9 de novembre) i per tant, el bosc de Poblet passa a tenir un règim de protecció especial, gestionat dins la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya.

El 1998 s’aprova el Decret 279/1998, de 21 d’octubre, sobre desenvolupament de la Llei 22/1984, de 9 de novembre, que declara Paratge Natural d’Interès Nacional una part de la vall del monestir de Poblet, i de creació de les reserves naturals parcials del barranc del Titllar i del barranc de la Trinitat.

Member since January 2022

Premium Member