Activity

Castellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols

Download

Trail photos

Photo ofCastellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols Photo ofCastellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols Photo ofCastellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols

Author

Trail stats

Distance
25.61 mi
Elevation gain
3,865 ft
Technical difficulty
Moderate
Elevation loss
3,865 ft
Max elevation
2,507 ft
TrailRank 
41
Min elevation
1,056 ft
Trail type
Loop
Time
4 hours 20 minutes
Coordinates
12833
Uploaded
March 15, 2024
Recorded
March 2024

near Castellar del Vallès, Catalunya (España)

Viewed 101 times, downloaded 3 times

Trail photos

Photo ofCastellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols Photo ofCastellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols Photo ofCastellar+Pic del vent+Corriol Torres de Llum+Sant Sebastia de Montmajor+Mes corriols

Itinerary description

En aquesta ruta combinem els trams de pista amb alguns corriols, diria que tots ells son cicables al 100% però com bé sabeu això depèn del nivell de cadascú de nosaltres, mes endavant a la ressenya us ho explico mes detalladament. Els corriols d'aquesta ruta principalment destaquen per la seva longitud.

La ruta comença pujant per la pista que ens portaria fins el Puig, son poc mes de 3km fins arribar a l'Alzina Balladora, on hi ha el desviament per anar al Puig. Seguim la pista principal on tenim un tram curt de baixada per continuar pujant fins l'encreuament de 3 pins, on continuem recte per la pista. Desprès de passar el encreuament de 3 pins la pista continua pujant molt suaument fins arribar a un encreuament on hi ha un gran arbre al mig. Aquí hem de seguir a la dreta , on la pista es fa una mica mes estreta i trobarem trams amb petites remuntades cada vegada mes fortes fins arribar al mirador de la Serra Llisa, des de on es veu la serralada litoral, tot el Vallès, el mar i a la vostra dreta el Puig de la Creu. Just al mirador el camí gira a l'esquerra on hi ha la rampa mes forta, una mica empedrada que ens portarà a sortir a un carrer de l'urbanització del Farell. Just uns metres abans de sortir al carrer a l'esquerra teniu un camí senyalitzat on es pot accedir al Pic del Vent per veure la taula d'orientació. La majoria del corriol no es cicable però està ben a prop.

En aquest punt deixarem per una estona les pujades per fer un tram llarg de baixada que inclou el primer corriol de la ruta. Passarem per la casa del el Farell que està molt ben restaurada i continuarem baixant fins sortir a la carretera de Sant Sebastià de Montmajor. Just al altre costat veureu una caseta de la companyia de la llum on al seu darrera comença el primer corriol. la vista del corriol es espectacular, totalment recte i amb una baixada que segueix la línia de les torres de la llum i que dona molt de respecte.
El repte mes gran d'aquest corriol es no deixar que la bici agafi velocitat i encertar la traça a seguir per no tenir que rectificar en plena baixada. El corriol sembla que s'acaba quan sortim a la pista però continua a l'altre costat un tram mes curt i bastant diferent al que hem deixat enrere. La part final es complica i es bastant tècnica perquè s'estreta bastant i passa entre arbres on no hi ha molta amplada per passar còmodament. El corriol acaba sortint a un camí on de nou tenim una pujada fins arribar a Sant Sebastià de Montmajor.

A Sant Sebastià de Montmajor es un bon moment per recuperar forces i comentar la baixada pel sender que segueix les torres de la llum. A partir d'ara tenim de nou un tram de pujada fins arribar molt a prop del Pla de les Forques. Inicialment el camí a la sortida de Sant Sebastià de Montmajor es de baixada fins que hem de deixar el camí a l'esquerra i desprès de saltar la cadena s'inicia una pujada on les pendents estan mantingudes amb alguna apretada que altre. Finalment sortim a la pista que bé de Coll Monner cap el Pla de les Forques. Seguim la pista que planeja una mica per començar a pujar de nou abans d'arribar a enllaçar amb un altre pista on girem sobtadament cap l'esquerra i desprès d'una petita rampa deixarem la pista per un camí a l'esquerra a on heu d'anar en compte perquè hi ha un filferro a l'entrada. Aquí tenim el segon corriol de baixada, no tan intens com l'anterior però es ràpid i divertit fins arribar al sot a on de nou tenim una remuntada potent amb bones rampes fins arribar de nou a un encreuament on hi ha un filferro de nou. En aquest encreuament s'acaben les rampes fortes i seguim a la dreta on baixem pel camí que es convertira en corriol i que cada vegada serà mes tècnic, especialment a la part final, a on hi ha un bon graó de pedra, abans de sortir al camí de les estàtues de Sant Llorenç de Savall. A la pista girem a l'esquerra direcció cap a Castellar per un tram bastant planer fins just abans de començar les pujades mes fortes girem la dreta, les evitem per una estona però seguidament en uns metres a l'esquerra tenim les pujades de nou. Aleshores quan arribem al primer encreuament hem de girar pel camí de la dreta però nomes de girar hem d'estar molt atents perquè a l'esquerra tenim el penúltim corriol de la ruta.
Aquest corriol es el mes llarg de tots. Crec que es accessible pera tothom, tot i que l'entrada pot semblar molt complicada nomes son els primers metres perquè despres es bastant mes fàcil i sobretot bonic i amb la sensació d'estar al mig d'un lloc recondit. El corriol passa per sota de el Castelló. A la part final que es mes plana es bastant mes pedregós fins sortir a la pista de les basses del Barceló. La pista de les Basses es planera per això hem d'aprofitar per recuperar-nos una mica de la baixada pel corriol i recuperar forces per afrontar la darrera pujada i mes forta de la ruta.
La pista de les Basses d'en Barceló enllaça amb la pista de la Font del Plàtan a partir d'on comença la pujada fins sortir a Can Cadafalch. En aquest tram les rampes inicials son fortes però hi han un parell de rampes cap el final d'aquest tram que son curtes però bastant mes intenses, caldrà posar-se les piles.
I una vegada ja estem al pla de Can Cadafalch en comptes de seguir la pista i tornar directes a Castellar agafem el darrer corriol. No es tan llarg com els anteriors i tampoc tan tècnic tret d'un punt a la seva part central on hi ha una gran llosa de pedra on cal mes concentració per passar. El corriol acaba sortint al pista del Puig per on hem començat al matí.

Salut i força pedals!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

En esta ruta combinamos los tramos de pista con algunos senderos, diría que todos ellos son cicables al 100% pero como bien sabéis esto depende del nivel de cada uno de nosotros, más adelante en la reseña se lo cuento más detalladamente. Los senderos de esta ruta principalmente destacan por su longitud.

La ruta empieza subiendo por la pista que nos llevaría hasta el Puig, son poco más de 3km hasta llegar a la Alzina Balladora, donde se encuentra el desvío para ir al Puig. Seguimos la pista principal donde tenemos un tramo corto de bajada para continuar subiendo hasta el cruce de 3 pines, donde continuamos recto por la pista. Después de pasar el cruce de 3 pinos la pista sigue subiendo muy suavemente hasta llegar a un cruce donde hay un gran árbol en medio. Aquí debemos seguir a la derecha, donde la pista se hace un poco más estrecha y encontraremos tramos con pequeñas remontadas cada vez más fuertes hasta llegar al mirador de la Serra Llisa, desde donde se ve la cordillera litoral, todo el Vallès, el mar ya su derecha el Puig de la Creu. Justo en el mirador el camino gira a la izquierda donde está la rampa más fuerte, algo empedrada que nos llevará a salir a una calle de la urbanización del Farell. Justo unos metros antes de salir a la calle a la izquierda tiene un camino señalizado donde se puede acceder al Pic del Vent para ver la mesa de orientación. La mayoría del sendero no es saciable pero está muy cerca.

En este punto dejaremos por un rato las subidas para realizar un tramo largo de bajada que incluye el primer sendero de la ruta. Pasaremos por la casa del Farell que está muy bien restaurada y continuaremos bajando hasta salir a la carretera de San Sebastián de Montmajor. Justo al otro lado verá una casita de la compañía de la luz donde detrás comienza el primer sendero. la vista del sendero es espectacular, totalmente recto y con una bajada que sigue la línea de las torres de la luz y que da mucho respeto.
El mayor reto de este sendero es no dejar que la bici coja velocidad y acertar la traza a seguir por no tener que rectificar en plena bajada. El sendero parece acabar cuando salimos a la pista pero continúa al otro lado un tramo más corto y bastante diferente al que hemos dejado atrás. La parte final se complica y es bastante técnica porque se estrecha bastante y pasa entre árboles donde no hay mucha anchura para pasar cómodamente. El sendero acaba saliendo a un camino donde de nuevo tenemos una subida hasta llegar a San Sebastián de Montmajor.

En San Sebastián de Montmajor es un buen momento para recuperar fuerzas y comentar la bajada por el sendero que sigue las torres de la luz. A partir de ahora tenemos de nuevo un tramo de subida hasta llegar muy cerca del Pla de les Forques. Inicialmente el camino a la salida de San Sebastián de Montmajor es de bajada hasta que debemos dejar el camino a la izquierda y después de saltar la cadena se inicia una subida donde las pendientes están mantenidas con alguna apretada que otra. Finalmente salimos a la pista que bien de Coll Monner hacia el Pla de les Forques. Seguimos la pista que llanea un poco para empezar a subir de nuevo antes de llegar a enlazar con otra pista donde giramos repentinamente hacia la izquierda y después de una pequeña rampa dejaremos la pista por un camino a la izquierda donde se ha que tener cuidado porque hay un alambre en la entrada. Aquí tenemos el segundo sendero de bajada, no tan intenso como el anterior pero es rápido y divertido hasta llegar al bache donde de nuevo tenemos una remontada potente con buenas rampas hasta llegar de nuevo a un cruce donde hay un alambre de nuevo. En este cruce se acaban las rampas fuertes y seguimos a la derecha donde bajamos por el camino que se convirtiera en sendero y que cada vez será más técnico, especialmente en la parte final, donde hay un buen escalón de piedra, antes de salir en el camino de las estatuas de San Lorenzo de Savall. En la pista giramos a la izquierda dirección hacia Castellar por un tramo bastante llano hasta justo antes de empezar las subidas más fuertes giramos a la derecha, las evitamos por un rato pero seguidamente en unos metros a la izquierda tenemos las subidas de nuevo. Entonces cuando llegamos al primer cruce debemos girar por el camino de la derecha pero sólo de girar debemos estar muy atentos porque a la izquierda tenemos el penúltimo sendero de la ruta.
Este sendero es el más largo de todos. Creo que es accesible para todo el mundo, aunque la entrada puede parecer muy complicada sólo son los primeros metros porque después es bastante más fácil y sobre todo bonito y con la sensación de estar en medio de un sitio recondito. El sendero pasa por debajo del Castellón. En la parte final que es más plana es bastante más pedregoso hasta salir a la pista de las balsas del Barceló. La pista de Les Basses se llana por eso debemos aprovechar para recuperarnos un poco de la bajada por el sendero y recuperar fuerzas para afrontar la última subida y más fuerte de la ruta.
La pista de las Basses d'en Barceló enlaza con la pista de la Font del Plátano a partir de donde comienza la subida hasta salir a Can Cadafalch. En este tramo lasrampas iniciales son fuertes pero hay un par de rampas hacia el final de este tramo que son cortas pero bastante más intensas, habrá que ponerse las pilas.
Y una vez ya estamos en el llano de Can Cadafalch en vez de seguir la pista y volver directos a Castellar tomamos el último sendero. No es tan largo como los anteriores y tampoco tan técnico salvo un punto en su parte central donde hay una gran losa de piedra donde se necesita más concentración para pasar. El sendero acaba saliendo a la pista del Puig por donde hemos empezado por la mañana.

Salut i força pedals!!

Waypoints

PictographTree Altitude 2,054 ft
Photo ofTres pins

Tres pins

Tres_pins

PictographMountain pass Altitude 1,857 ft
Photo ofL'Alzina Balladora Photo ofL'Alzina Balladora

L'Alzina Balladora

L'Alzina_Balladora

PictographRuins Altitude 1,991 ft
Photo ofColl Monner

Coll Monner

Coll_Monner

PictographPavement ends Altitude 2,060 ft
Photo ofPla de les Forques

Pla de les Forques

Si arribeu aquí us heu equivocat, a l'encreuament anterior hauries d'haver girat a l'esquerra.

PictographReligious site Altitude -32,805 ft
Photo ofSant Sebastia de Montmajor Photo ofSant Sebastia de Montmajor

Sant Sebastia de Montmajor

Sant Sebastià de Montmajor és un poblet de sis habitants en el municipi de Caldes de Montbui al Vallès Oriental. Està situat entre les muntanyes de Gallifa i del Farell. https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Sebastià_de_Montmajor

PictographPanorama Altitude 2,320 ft
Photo ofMirador Serra Llisa Photo ofMirador Serra Llisa Photo ofMirador Serra Llisa

Mirador Serra Llisa

Des de aquí teniu vistes de la serralada del litoral, el Vallès i a la dreta el Puig de la Creu

PictographSummit Altitude 2,657 ft
Photo ofPic del vent Photo ofPic del vent

Pic del vent

Taula d'orientació. Per accedir heu de caminar des de el camí principal.

PictographTree Altitude 2,320 ft

Cruïlla arbre

Cruïlla_arbre

PictographSummit Altitude 2,497 ft
Photo ofEl Farrell

El Farrell

Conjunt que consta de dues masies de planta rectangular. La primera d'elles consta de planta baixa i pis amb la teulada a doble vessant de teula àrab i el carener perpendicular a la façana principal tot i que aquest es troba desplaçat del centre de la façana. Les obertures de l'entrada principal presenten un arc de mig punt sense recobriment de pedra. Destaquen de l'actual remodelació de la casa els llindars de fusta de dues obertures completament simètriques. La teulada acaba amb un ràfec fet de maó per on reposa la teula. Pel que fa a la segona casa aquesta consta de planta baixa, pis i golfes a més de soterrani amb la coberta de teula àrab a doble vessant i el carener perpendicular a la façana principal. A la planta baixa cal destacar la portada adovellada feta de carreus de pedra molt ben treballats en pedra d'esmolet on a la clau de volta destaca una inscripció emmarcada dins d'una creu amb la data "1791" Per damunt de la portalada destaquen cinc obertures totalment simètriques emmarcades totes elles per carreus de pedra d'esmolet molt ben treballada que segons sembla ser han estat col·locats en època moderna. Al centre perpendicular al carener, l'escut de la vila de Caldes i les armes del Farell i a la seva dreta un rellotge de sol. A la planta de les golfes, destaquen tres obertures centrals seguides de dues més a banda i banda formant totes elles un arc de mig punt a l'interior dels quals s'endevina una gran sala amb bigues de fusta segurament tapant les de formigó col·locades durant la restauració de la coberta del mas. A la banda dreta de la façana s'observa una porxada i a la banda esquerra comunicant amb la primera casa una segona porxada amb coberta de teula àrab i a doble vessant amb bigam decoratiu de fusta. Tots els edificis annexes sembla ser tenen funció de sales per a comensals. L'era de la casa està feta amb lloses rectangulars de pedra unida amb ciment. La façana és arrebossada i pintada de color blanc. https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-farell

PictographIntersection Altitude 2,493 ft
Photo ofAcces caminant Pic del Vent

Acces caminant Pic del Vent

Aquí a l'esquerra del camí hi ha el corriol que arribar fins el Pic del Vent. L'accès no es cicable.

PictographRisk Altitude 2,224 ft
Photo ofCorriol Torres de la Llum Photo ofCorriol Torres de la Llum

Corriol Torres de la Llum

Mes que corriol es seguir el camí de les Torres de la llum. Des de l'inici la perspectiva del que hem de fer es espectacular amb l'ermita de Sant Sebastià de Montmajor al fons. La pendent de baixada es brutal especialment a la part central.

PictographRisk Altitude 2,119 ft

Corriol Filferro

Cicable 100. Fàcil. Tot es baixada. Atenció al cable.

PictographRisk Altitude 1,791 ft
Photo ofCorriol sota el Castelló

Corriol sota el Castelló

Cicable 100%. Moderat. Inici de baixada un pel difícil per acabar amb un tram pla i molt empedrat. Molt llarg.

PictographLake Altitude 1,316 ft
Photo ofBasses Barceló Photo ofBasses Barceló Photo ofBasses Barceló

Basses Barceló

Les Basses dels Horts del Barceló una de dimensions petites i una altra més gran es troben a la riba esquerra del riu Ripoll a la base del torrent que hi ha entre les dues carenes del sud-oest del Turó del Castelló. Les dues basses acumulen part del cabal de la font del Barceló. Fa segles en aquest sector estaven situats els horts de Can Barceló de les Arenes (actualment desapareguts). Els horts aprofitaven l'aigua del riu i de les surgències properes.

PictographRisk Altitude 1,982 ft

Corriol a Castellar

Alternativa en comptes de tornar pel camí del Puig. En la seva part central te una zona complicada amb una gran llosa de pedra amb forta pendent però es pot passar sense posar peu a terra

Comments  (3)

 • Photo of Tarres
  Tarres May 30, 2024

  Gràcies per aplaudir la ruta!!!
  No dubteu a comentar quelcom que vulgueu!!!

 • rgilfer41 Jun 9, 2024

  Feta. El primer corriol está fet una ñapa

 • Photo of Tarres
  Tarres Jun 11, 2024

  Hola rgilfer41,
  suposo que et refereixes al corriol que segueix les torres de la llum.
  Doncs des de l'hivern que el vaig fer no he tornat a passar, poder s'ha degradat per la pluja o per les motos.
  La veritat es que es complicat perquè te una pendent bastant forta, però almenys quan el vaig fer a l'hivern , nomes calia encertar amb la bona traçada perquè rectificar durant la baixada es complicat.
  Ja tornaré a passar.
  Salutacions

You can or this trail